Kilpailuttamisen käyttöehdot

Päivitetty 21.8.2023

Tämä palvelu on tarkoitettu kuluttajille ja yrityksille. Palvelun tarkoitus on auttaa asiakkaita kilpailuttamaan betonin hinta. Palveluntarjoaja on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen virheetön ja heitä hyödyttävä palvelu.

Palveluntarjoaja (kilpailutabetoni.fi) ei vastaa kolmansien osapuolien tekemistä virheistä, laatuongelmista, väärin toimitetusta betonista tai muusta vastaavasta haitasta asiakkaalle.

Täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen asiakas antaa palveluntarjoajalle oikeuden välittää hänen jakamiaan tietoja betonin toimittajille.

Sivusto ja Palvelut tarjotaan sellaisina kuin ne ovat. Sivuston ja Palvelujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty huolellisesti varmistamaan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Sivustoon tai Palveluun liittyvistä puutteista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä ei ole noudattanut käyttöohjeita. Palveluntarjoaja ei vastaa kilpailutusten tuloksista tai kolmansien osapuolten suoriutumisesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Sivustolla olevien linkkien kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien palveluiden sisällöstä. Palveluntarjoaja ei myöskään voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien sisällön turvallisuutta tai luottamuksellisuutta.

Sivuston kautta toimitettujen viestien perille saapuminen on käyttäjän vastuulla. Palveluntarjoaja ei vastaa Sivuston ja Palvelujen kautta välitettyjen viestien eheydestä tai muuttumattomuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisten teknisten häiriöiden aiheuttamista palvelukatkoksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista. Kaikissa tapauksissa Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

KB Portaalin käyttöehdot (myyjäportaali)

Päivitetty 27.9.2023

1. Palvelun kuvaus

Palveluntarjoaja: Kilpailutabetoni.fi (Y-tunnus: 2987219-5)
Toimittaja: Valmisbetonia myyvä yritys
Käyttäjä: Toimittajan edustaja, esim. myyjä
Asiakas: Taho; yksityinen tai julkinen joka käyttää Kilpailutabetoni.fi -sivustoa kilpailuttaakseen tai tilatakseen valmisbetonia ja/tai betonitöitä.

Palvelu tarjoaa alustan, jossa valmisbetonin myyjät voivat tarkastella asiakkaiden jättämiä tarjouspyyntöjä, lähettää tarjouksia ja ilmoittaa kauppoja toteutuneiksi. Palvelu helpottaa valmisbetonin myyjien ja asiakkaiden välistä viestintää ja tarjousprosessia. Palvelu toimii tarjouspyyntöjen välittäjänä. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien tekemistä virheistä, laatuongelmista, väärin toimitetusta betonista tai muusta haitasta asiakkaalle tai toimittajalle. Palvelun tarkemmat ohjeet löytyvät Ohjeet -sivulta.

2. Rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset

Käyttäjät rekisteröityvät palveluun pyytämällä ensin käyttölupaa ja luomalla käyttäjätunnuksen sähköpostilla tai käyttäjätunnus on tehty heille valmiiksi. Käyttäjät ovat vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja pitävät käyttäjätunnuksensa luottamuksellisina. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista käyttäjätunnuksillaan tehdystä toiminnasta.

3. Tarjouspyynnöt

Palvelun kautta lähetetyt tarjouspyynnöt ovat asiakkaiden jättämiä pyyntöjä. Käyttäjät voivat tarkastella näitä tarjouspyyntöjä ja lähettää tarjouksia niiden perusteella. Tarjouspyyntöihin vastaaminen ei ole pakollista.

4. Yhteydenotot asiakkaisiin

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä asiakkaaseen haluamallaan tavalla. Käyttäjät voivat myös lähettää tarjouksia palvelun kautta.

5. Kauppojen toteutuminen

Käyttäjät sitoutuvat asiakkaan yhteystietojen avaamisen jälkeen ilmoittamaan toteutuiko kauppa. Mikäli käyttäjä ilmoittaa kaupan toteutuneeksi, tarjouspyyntö määritetään automaattisesti päättyneeksi. Käyttäjillä on oikeus perua kaupan toteutuminen tarjouspyynnön sivulla. Näissä tilanteissa tarjouspyyntö määritetään automaattisesti uudelleen avoimeksi.

Palveluntarjoaja voi lähettää käyttäjille ajoittaisia kyselyitä kaupan toteutumisesta tilanteissa, jossa käyttäjä ei ole ilmoittanut kauppaa toteutuneeksi tai ei-toteutuneeksi.

Mikäli käyttäjä toistuvasti jättää ilmoittamatta kaupan toteutumisen, palvelun tarjoajalla on oikeus evätä käyttäjän tai hänen edustamansa toimittajan käyttöoikeuden palveluun.
Palveluntarjoaja varmentaa satunnaisesti kauppojen toteutumisia pyytäen asiakkaita arvioimaan toimittajia ja kaupan toteutumisia.

6. Hinnoittelu ja laskutus

Toteutuneen kaupan hinta, eli palveluntarjoajan komissio on määritetty jokaiseen tarjouspyyntöön (ALV 0%), ja sen näkee tarjouspyynnön sivulla. Mikäli käyttäjä ilmoittaa kaupan toteutuneeksi, palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa toteutumisen hetkellä oleva hinta hänen edustamalta toimittajalta. Käyttäjällä on oltava tarvittavat valtuudet hyväksyä kaupan hintoja edustamansa yrityksen puolesta. Palveluntarjoaja laskuttaa toimittajia 3 – 12 kuukauden välein kyseisenä aikana toteutuneista kaupoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus hinnoitella komissio tilannekohtaisesti, mutta sitoutuu noudattamaan komission hinnoittelussa mm. seuraavia periaatteita:

– Mikäli tarjouspyynnössä ilmoitettu valupaikan maakunta sijaitsee maakunnassa, jossa ei ole kilpailua (alueella on vain yksi toimittaja), komissioon lisätään alennus. Alennuksen suuruus määritetään tilannekohtaisesti, eikä sitä ilmoiteta erikseen.

– Suhteellisen komission ja tarjouspyynnössä ilmoitetun betonin määrän välillä on käänteinen suhde. Suhteellisella komissiolla tarkoitetaan betonin määrän ja komission suhdetta. Esimerkiksi 10€ / 10m3 = 1. Tässä tilanteessa suhteellinen komissio on 1. Käänteinen suhde tarkoittaa, että mitä suurempi betoni määrä on kyseessä, sitä pienempi suhteellinen komissio. Vastavuoroisesti betonin määrän laskiessa, suhteellinen komissio kasvaa.

Kilpailutabetoni.fi mahdollistaa toimittajille suhteellisen hintakaton. Hintakaton toteutumista valvovat myyjät ja toimittajat itse. Hintakatto tarkoittaa, että mikäli palveluntuottajan komissio ylittää 2 prosenttia koko valutapahtuman alv 0 % hinnasta, on toimittaja oikeutettu alennukseen. Valutapahtumaan lasketaan mukaan betoni, pumppaus, purku, kuljetukset sekä lisät. Toimittajat ovat itse velvollisia ilmoittamaan mikäli Kilpailutabetoni.fi:n komissio-osuus nousee yli kahden prosentin (2 %) koko valutapahtuman hinnasta. Mikäli toimittaja haluaa korjata komissiota on myyjän tai toimittajan ilmoitettava asiasta KB Portaalin ”ilmoita” osion kautta. Ilmoitukseen on liitettävä lasku. Palveluntarjoaja korjaa veloituksen vastaamaan enintään kahta prosenttia koko valun alv 0 % hinnasta ja huomioi asian seuraavalla laskulla. Mikäli ilmoitusta ei tehdä kahden viikon kuluessa valupäivästä, on palveluntarjoajalla oikeus laskuttaa summa toimittajalta. Toimittajalla ei ole oikeutta saada komissiosta alennusta tämän ajan jälkeen.

7. Vastuunrajoitus

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on, eikä takuita anneta sen saatavuudesta tai virheettömyydestä. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun käytöstä tai sen keskeytyksestä.

8. Palvelun käyttö

Palvelua saa käyttää ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja pidättävät oikeuden olla lähettämättä loukkaavaa, laitonta tai sopimatonta materiaalia palveluun.

9. Tietosuoja

Palveluntarjoaja noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelee käyttäjien ja asiakkaiden henkilötietoja asianmukaisesti. Käyttäjien ja asiakkaiden antamia tietoja käytetään ainoastaan palvelun tarjoamiseen eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumusta, ellei laki sitä edellytä. Palveluntarjoaja voi kuitenkin käyttää keräämäänsä dataa ja tarjota sitä myös kolmansille osapuolille, siten että datasta ei voi yksilöidä henkilöitä, eikä heidän nimiään tai yhteystietojaan luovuteta kolmansille osapuolille. Palveluntarjoaja voi jakaa tietoa esimerkiksi tarjouspyyntöjen lukumääristä, suosituista betonilaaduista tai muista ei-henkilötiedoista liittyen betonin kilpailuttamiseen. Toimittajat eivät saa luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole palvelun (esim. betonin toimituksen) toteuttamisen kannalta välttämätöntä.

10. Palvelun muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun toiminnallisuutta, ominaisuuksia ja ehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjille etukäteen.

11. Sopimuksen päättäminen

Molemmilla osapuolilla on oikeus päättää sopimus milloin tahansa. Käyttäjät voivat milloin tahansa päättää käyttäjätilinsä palvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus päättää sopimus ja estää käyttäjän tai toimittajan pääsy palveluun, mikäli käyttäjä rikkoo näitä palvelun ehtoja tai harjoittaa vilpillistä toimintaa.

Näiden yleisten palvelun ehtojen hyväksyminen on edellytys palvelun käytölle. Käyttämällä palvelua käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja.

Scroll to Top