0
Betonia kilpailutettu

Säästä rahaa ja aikaa betonin hankinnassa

Pyydä valmisbetonitarjous alueesi Kilpailutabetoni toimittajilta. Tarjouslomakkeessa saat ohjeita kohteeseesi sopivan betonilaadun valintaan. Palvelu on sinulle maksuton.

Näin betonin kilpailutus toimii

Täytä tarjouspyyntölomake huolellisesti. Se on helppoa ja ohjeistettua. Jos et ole varma jostain asiasta, voit jättää vastaamatta.

Lähetämme tarvittavan betonin tiedot puolestasi alueesi betonin tarjoajille.

Vastaanota tarjouksia sähköpostitse tai puhelimitse.

Palvelussa on mukana sekä suuria, että pieniä toimijoita

Yleistä tietoa betonista

Nämä avuksi lomakkeen täyttöön. Huomioi, että ohjeet on tiivistetty, eivätkä ne välttämättä päde juuri sinun valukohteeseesi.

Betoni koostuu kivestä, sementistä, vedestä, ja mahdollisista lisäaineista kuten notkistimesta, ja huokoistin aineesta.

Normaalibetoni on:

lujuus: C25/30

notkeus: S3

raekoko: 16mm

rasitusluokka: X0 (ei rasitusta)

käyttöikä: 50 vuotta

Tälläinen betoni soveltuu pienien rakennusten, kuten leikkimökin perustuksiin, kuopan täyttöön tai muuhun vastaavaan pieneen valutyöhön. Jos rakenne jää säälle alttiiksi valitse säänkestävä betoni ja rasitusluokka XF1. Tällöin yleensä, myös lujuuden nosto tulee kyseeseen.

Betoni toimitetaan kuutioittain. Lähes kaikilta betoniasemilta betoni voidaan toimittaa 100 litran (0,1m3) tarkkuudella. Tarkkoihin laskettuihin määriin kannattaa lisätä hieman betonin määrää. Esim: 1m*1m*1m muotti on tilavuudeltaan 1m3. Tälläiseen muottiin kannataa tilata 1,1m3. Todellinen betonin kulutus riippuu muotista ja valutavasta. Betonipumppuautoon jää betonia jota ei voi pumpata noin. 200-500l.

Betonitöitä on yhtä monia kuin on eri työmaita ja valupaikkoja.

Yleisimpiä valutöitä ovat: 
 • Anturavalu: valetaan yleensä rakennuksen alin pohja.
 • Sokkelivalu: anturan päälle tuleva valu
 • Lattiavalu: kun tehdään lattia
 • Juotosvalu: valu jossa käytetään erittäin notkeaa betonia, jolla täytetään harkkoja ja tai pieniä välejä.
Massa-auto/kuljetusauto/”pyörivä”

Ainoastaan betonin kuljetukseen suunniteltu auto. Soveltuu kottikärry/kauhaanpurkuihin. Kuljetuskapasiteetti 6-9m3.

 

 

 

 

Kuljetuspumppuauto/Pumi/Kupu

Kuorma-auto, joka voi tuoda betonia työmaalle ja pumpata sitä putkea pitkin muottiin. Puomin pituudet vaihtelevat 20 metristä 33 metriin. Putkea voidaan jatkaa kumi letkuilla, jolloin betonia voidaan pumpata vielä pidemmälle. Kuljetuspumppuautoon mahtuu betonia 2-5m3.

 

 

 

Pumppuauto/pumppu

Kuorma-auto johon on asennettu betonin pumppaamiseen tarkoitettu pumppu. Sen toimintaperiaate on sama kuin kuljetuspumppuautossa, mutta siinä ei ole kuljetussäiliötä. Pumppujen puomien pituudet vaihtelevat 30 metristä jopa 70 metriin.

 

 

 

Ränniauto/kouruauto

Betonin kuljetukseen tarkoitettu kuorma-auto, johon on liitetty yleensä hydraulisesti toimiva kouru jota pitkin betoni valutetaan muottiin. Rännien/kourujen pituudet vaihtelevat 6-9 metriin. Kuljetuskapasiteetin ollessa noin 6-9m3.

Betonin tärkein ominaisuus on sen puristuslujuus. Puristuslujuus mitataan megapascaleissa (MPa).

Esimerkiksi merkinnällä C25/30 tarkoitetaan puhekielessä K30 lujuutta. C30/37 on K37 jne. Suurempi luku=suurempi lujuus.

Betonilla on viisi eri notkeusluokkaa:
 • S1: Hiekkamaista betonia. Ei pumpattavaa.
 • S2: Jäykkä betoni, jonka pumpattavuus on huono.
 • S3: Ns. normaalia betonia, käytetään yleensä esimerkiksi anturavaluissa.
 • S4: Notkea ja juokseva betoni. Suositellaan yleensä lattiavaluihin ja juotosvaluihin.
 • S5: Notkein betoniluokka.  

Betoninin valmistuksessa käytetään eri kokoisia kiviä, jotta betonimassasta saadaan tiivis ja hyvin työstettävä.

Yleisimmät reakoot, eli kivien koot ovat:
 • filleri: erittäin hieno hiekka, käytetään lähes aina betonissa.
 • 8mm: suurin raekoko esim. juotosvaluissa.
 • 16mm: käytetään lattiabetoneissa ja anturabetoneissa.
 • 32mm: anturavalut ja muut rakenteet, jotka voidaan valaa suurella kivikoolla. 

Rakennesuunnittelija määrittää yleensä betonin rasitusluokat. Eli kertoo minkälaista rasitusta eri rakenteiden tulee kestää.

Betonin käyttöikä riippuu rakenteesta. Yleisimmät käyttöiät ovat 50, 100 ja 200 vuotta. Tavanomaisten rakennusten käyttöiäksi määritellään yleensä 50 vuotta. Tämä ei tarkoita että 50 vuoden päästä rakenne on käyttökelvoton. Käyttöikään vaikuttaa olennaisesti sääolosuhteet, ja se miten rakenne on tehty.

Betonin voi ”lisävarustella” erilaisilla ominaisuuksilla.

Yleisimpiä ominaisuuksia ovat:
 • Sää/pakkasen kesto: kun rakenne, on veden ja pakkasen armoilla. Eli jos on mahdollista, että rakenne voi kastua ja sen jälkeen jäätyä useaan otteeseen. Säänkestävää betonia käytetään mm. julkisivuissa, sokkeleissa ja ulkona olevissa ajoluiskissa.
 • Nopeasti kuivuva/nopeasti pinnoitettava: Betoniin lisätään pieniä ilmakuplia, jotka  nopeuttavat kuivumista.
 • Nopeasti kovettuva/”rapidbetoni”: Betoni kovettuu tavoitelujuuteensa nopeammin. Suositellaan käytettäväksi talvella.
 • Vesitiivisbetoni 
 • Itsestään tiivistyvä betoni: Ei vaadi täryttämistä eli vibraamista, sopii ahtaisiin valukohteisiin. 
 • Kuumabetoni: Valmistuksessa käytetään kuumaa vettä. Nopeuttaa kovettumista. Suositellaan talvella.
 • Kuitubetoni: Betoniin lisätään teräs/muovi kuituja.
 • Väribetoni: Betoniin lisätään väriaine.  

Myytkö valmisbetonia?

Vastaanota tarjouspyyntöjä alueeltasi sähköpostiin päivittäin

KB Portaalissa voit tarkastella kilpailutabetoni.fi -sivuston kautta saapuneita tarjouspyyntöjä. Pyytämällä käyttölupaa, teemme sinulle myyjäprofiilin Portaaliin.

Säästä rahaa ja aikaa betonin hankinnassa

Kilpailutabetoni.fi palvelu on luotu helpottamaan betonin ostajan ja myyjän välistä kommunikointia.
Kilpailuta betoni, tilaa betoni tai laske betonin hinta.

Kilpailuta betoni

Tilaa betonia

Laske betonin hinta

Scroll to Top